Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Φάρμακα: αλλαγή στον υπολογισμών των συμμετοχών ΕΟΠΥΥ και ασφαλισμένων (με παράδειγμα)

medicinaeopyyΑλλάζει από σήμερα ο τρόπος υπολογισμού συμμετοχής στα φάρμακα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Έως σήμερα οι ασφαλισμένοι πλήρωναν δύο συμμετοχές εφόσον το σκεύασμα που επέλεγαν είχε τιμή υψηλότερη από την ασφαλιστική τιμή. Δηλαδή εάν η λιανική τιμή τού φαρμάκου ήταν ίδια με την ασφαλιστική τιμή, τότε ο ασθενής πλήρωνε τη συμμετοχή του, που είναι 25%, εάν όμως επέλεγε ακριβότερο φάρμακο τότε πλήρωνε τη συμμετοχή του, 25% και επιπλέον το 50% της διαφοράς λιανικής και ασφαλιστικής και το υπόλοιπο 50% κατέβαλλε ο ΕΟΠΥΥ.

Από σήμερα, όμως, ……σύμφωνα με υπουργική απόφαση, καταργείται η από κοινού συνεισφορά EOΠΥΥ- ασφαλισμένων της επιπλέον διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής των φαρμάκων και οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους το 100% της διαφοράς. Η απόφαση δεν αφορά στα πρωτότυπα φάρμακα που δεν έχουν γενόσημο, καθώς ο ΕΟΠΥΥ σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίσει να καταβάλλει το 50% της διαφοράς.

Παραδείγματα:

έως σήμερα: αν ένα φάρμακο έκανε στη λιανική 100 και η ασφαλιστική τιμή ήταν ίδια,τότε η συμμετοχή μέχρι σήμερα υπολογίζονταν ως εξής: 25 ευρώ ο ασφαλιζόμενος, 75 ευρώ το ταμείο.

Αντίθετα, αν η λιανική ήταν 150 ευρώ και η ασφαλιστική τιμή 100, τότε η συμμετοχή μέχρι σήμερα υπολογίζονταν ως εξής: 25 ευρώ ο ασφαλιζόμενος, 75 ευρώ το ταμείο

συν 25 ευρώ ο ασφαλιζόμενος και 25 ευρώ το ταμείο (για το 50άρικο που είναι η διαφορά στο παράδειγμά μας). Δηλαδή για τα 150 ευρώ κατέβαλαν 50 ευρώ ο ασφαλιζόμενος και 100 το ταμείο.

από σήμερα: αν ένα φάρμακο κοστίζει στη λιανική 100 και η ασφαλιστική τιμή είναι ίδια, δεν αλλάζει τίποτε. Θα πληρώνουν 25 και 75% ασφαλιζόμενος και ταμείο, αντίστοιχα.

ΑΝ όμως έχουμε διαφορά και η λιανική είναι 150 αλλά η ασφαλιστική 100 ευρώ, τότε το ταμείο δεν θα πληρώσει το 50% της διαφοράς αλλά αυτή θα την πληρώνει ο ασφαλιζόμενος. Δηλαδή για τα 150 ευρώ της λιανικής ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να καταβάλει εκτός από τα 25 ευρώ της συμμετοχής του και τα 50 της διαφοράς, ενώ το ταμείο θα καταβάλει μόνο τη συμμετοχή του μέχρι το κατοστάρικο, δηλαδή τα 75 ευρώ. Δεν θα πληρώνει καθόλου για τη διαφορά από τα 100 μέχρι τα 150 ευρώ.