Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τέλος στον τεκμαρτό προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος από το 2014 (;)

agrotoikonoΑπό το 2014 καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος με βάση τις ελάχιστες αντικειμενικές τιμές ανά είδος προϊόντος και ζώου που προσδιόριζε κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών και από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι αγρότες θα φορολογούνται όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Έθνος” αγρότες και κτηνοτρόφοι θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, ενώ θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% επί του καθαρού εισοδήματος που θα προκύπτει από την έκπτωση δαπανών και λειτουργικών εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.