Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόβλεψη για μεγάλα πρόστιμα σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων

Πρόστιμο 1.000 ευρώ – και μάλιστα επιτόπου – θα μπορούν να επιβάλουν τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου Οικονομικών αλλά και το ένστολο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας εφόσον διαπιστώνεται μη έκδοση αποδείξεων, αν περάσει τελικά το άρθρο 33 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». Αν η αξία της συναλλαγής για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς απόδειξη είναι πάνω από 1.000 ευρώ, τότε το πρόστιμο θα μπαίνει στο διπλάσιο αυτής.
Ακόμη προβλέπεται……  αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών για την εξόφληση του προστίμου, ενώ σε περίπτωση που η οφειλή δεν είναι δυνατόν να καταβληθεί, τότε βεβαιώνεται ταμειακά στη ΔΟΥ και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που σημαίνει ότι ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.