Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέχρι τα τέλη του 2013 εκτός αγοράς εργασίας ακόμη 3500 τραπεζοϋπάλληλοι

paertΤουλάχιστον 3.500 τραπεζοϋπάλληλοι θα αποχωρήσουν ως τα τέλη του έτους μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου τα οποία δρομολογούν οι τράπεζες. Aπό τη Eurobank θα φύγουν με εθελούσια περίπου 700 άτομα, από την Alpha 800 ενώ η Εθνική αναμένει το ΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να προχωρήσει το δικό της πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για περίπου 2.000 άτομα. Στο πρόγραμμα έχει και η Attica 100 εθελούσιες εξόδους.