Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Θα μας πηγαίνουν “καροτσάκι” μέχρι τα μέσα του αιώνα!!!!

3ikalogΜέχρι το 2048 (σίγουρα) σε επιτήρηση η Ελλάδα – στις 23 Οκτωβρίου του 2011 τα λέγαμε (ΕΔΩ)

Απάντηση σε όσους λένε πως το θέμα τελειώνει γρήγορα δίνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο η “δίπτυχη δέσμη μέτρων” για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτή την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Καθημερινής, το άρθρο 14 του εν λόγω νομικού πλαισίου προβλέπει ότι ακόμη και μετά τη λήψη του Μνημονίου “τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας”.

Με δυο λόγια:Θα μας πάνε υπό επιτήρηση μέχρι το 2048 ΣΙΓΟΥΡΑ! Με βάση αυτά που έχουν πληρωθεί και που απομένουν να εισπραχθούν και να πληρωθούν στη συνέχεια.

Όσο για την έξοδο από τα Μνημόνια, αυτή μπορεί να γίνει πραγματικότητα νωρίτερα. Όμως η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ θα συνεχίζεται αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, “τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος-μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση”. Επίσης θα μπορεί να “Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους-μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα”.