Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 43, 2013)

Συνεπίκουρος, -η, -οlibri3

[μεσν] (λογ.) αυτός που βοηθεί μαζί με κάποιον / κάτι άλλο

ΣΥΝ. συμβοηθός – συνεπικουρία (η)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1702