Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 41, 2013)

Νομέας (ο) {νομ-είς, έων}libri3

1. ΝΟΜ. το πρόσωπο το οποίο ασκεί φυσική εξουσία πάνω σε πράγμα “διανοία κυρίου”, με τη θέληση δηλαδή να εξουσιάζει το πράγμα ως κύριος,

2. (γενικότ.) αυτός που διαθέτει και εκμεταλλεύεται κάτι: οι ~ της εξουσίας

3. ο ποιμένας

4. ΝΑΥΤ. καθένα από τα σιδερένια δοκάρια που συνδέονται συμμετρικά με την καρίνα και σχηματίζουν το σκελετό του σκάφους. Επίσης (λογ.) νομεύς [αρχ.] {νομέως}

ετυμ. < αρχ. νομεύς < νομή

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1187