Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας: ενημέρωση για το πρόγραμμα Επιχορήγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις Λιανεμπορίου και Εστίασης

emporikos_syllogosΗ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη με την οποία κατέθετε μια πρόταση για την εκκίνηση ενός προγράμματος επιχορήγησης για επενδύσεις σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου και εστίασης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα βοηθήσει πολλές Μμε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξαιρετικά δεινή θέση και δύναται να προσφέρει μια πολύτιμη «χείρα βοηθείας» σε μία περίοδο που η ελληνική αγορά βιώνει μια πρωτοφανή δυσπραγία.

Η ΕΣΕΕ τόνισε ότι στις αρχές της χρονιάς το Υπουργείο αποδέχθηκε ότι «το λιανεμπόριο αποτελεί δραστηριότητα με προφανή σημασία για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση θα προκηρυχθεί σύντομα ειδική δράση χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ». Επιπλέον τόσο ο ίδιος ο Υπουργός όσο και ο Γ. Γ. Επενδύσεων κ. Γ. Γιαννούσης είχαν διακηρύξει την πρόθεσή τους να προετοιμάσουν μια ειδική προκήρυξη η οποία θα αφορά μόνο το λιανικό εμπόριο.
Με βάση, επομένως, τις δεδηλωμένες προθέσεις του Υπουργείου αλλά και με το σοβαρό ενδεχόμενο της «απελευθέρωσης» της χρηματοδότησης από τη δράση των χρηματοδοτικών εργαλείων, η ΕΣΕΕ προτείνει τη δημιουργία προγράμματος επιχορήγησης για επενδύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και της εστίασης. Άλλωστε, σύμφωνα με μελέτες του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ αλλά και με άλλες έγκυρες μελέτες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, πρόκειται για δύο κλάδους με προοπτικές για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στην απασχόληση.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο, θα έχει σχετικά μικρούς επιμέρους προϋπολογισμούς και θα προσιδιάζει σε εκείνο των ελεύθερων επαγγελματιών.

Θα είναι ευέλικτο, με ηλεκτρονική αξιολόγηση σύμφωνα με συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων: για παράδειγμα, στην πρώτη ομάδα κριτηρίων θα καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (σύμφωνα με το ΑΦΜ είναι διαθέσιμα από το ΤΑΧΙS ), ενώ βασικό κριτήριο θα είναι η διατήρηση ή ακόμα και η αύξηση της απασχόλησης. Άλλα κριτήρια θα συνδέονται με την καινοτομία αλλά και με περιβαλλοντικά θέματα. Στη συνέχεια η επιχείρηση θα επιλέγει τις δαπάνες που εντάσσονται στην πρότασή της από έναν κατάλογο συγκεκριμένων δαπανών. Τέλος, από τα διαφορετικά πεδία θα προκύπτει ηλεκτρονικά η βαθμολογία της κάθε επιχείρησης και στη συνέχεια οι Τράπεζες θα ελέγχουν την πρόταση και θα προσχωρούν στις απαιτούμενες εκταμιεύσεις. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος υπολογίζεται για περίπου 9 μήνες, ενώ θα μπορούν να υπάρξουν συνέργειες και με τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ αφού για το μέρος του δανείου θα είναι –σχεδόν πάντα- απαραίτητη η εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση η νέα Προγραμματική Περίοδος (ΣΕΣ 2014-2020) προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την πολύπλευρη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων. Η ΕΣΕΕ έχει επισημάνει μία σειρά από πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει έμπρακτη βοήθεια. Συγκεκριμένα:
• Στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.
• Στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού, μέσω δια βίου (lifelong) κατάρτισης και εκπαίδευσης σε καίριους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης.
• Στη βελτίωση της διαχείρισης πόρων.
• Στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών, μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που θα υποβοηθήσουν την επενδυτική δράση.
• Στη θεσμοθέτηση δομών που είναι σε θέση να στηρίξουν την υγιή επιχειρηματικότητα και μια αντίστοιχη σχέση με τον καταναλωτή, όπως για παράδειγμα τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου που κατ’ επανάληψη έχει προτείνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

Για την ΕΣΕΕ η έμπρακτη στήριξη της χειμαζόμενης επιχειρηματικότητας θα είναι μονόδρομος για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση. Η προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι μια καλή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση των Μμε επιχειρηματιών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας θα πρέπει να είναι κεντρική μέριμνα όλων. Ας αξιοποιήσουμε με γόνιμο τρόπο όλα τα εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεσή μας.