Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δεν γίνεται κανένας έρανος από “Τα Παιδιά της Άνοιξης”

tapaidiatisanoixisΛόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες, έχουν εμφανισθεί άτομα, που επικαλούνται τον τίτλο του κέντρου των “Παιδιών της Άνοιξης” και σε μορφή εράνου εισπράττουν χρήματα από ανύποπτους πολίτες, με το πρόσχημα της ενίσχυσης για την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, δίνοντας πλαστές αποδείξεις με τα στοιχεία άλλου συλλόγου, σας ενημερώνουμε ότι:

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επίσης: Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τα παιδιά στα εργαστήρια που λειτουργούν στο χώρο των “Παιδιών της Άνοιξης”, διατίθενται αποκλειστικά από φορείς του Κέντρου, οι οποίοι φέρουν βεβαίωση με σφραγίδα του Συλλόγου.

Κανείς άλλος πλην των παραπάνω αναφερόμενων ατόμων δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να πωλεί προϊόντα.

Σε κάθε αγορά προϊόντος να ζητείται απόδειξη, η οποία πρέπει να φέρει τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άγνωστος προς εσάς, σας προσεγγίσει, χρησιμοποιώντας την επωνυμία του κέντρου και δε διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, παρακαλούμε:

επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλ. 23330 27212