Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: φόρος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2014 – τι προτείνεται

euro1Τη μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το οικονομικό έτος 2014 προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή. Αν η πρόταση ψηφιστεί τότε ο φόρος θα διαμορφωθεί ως εξής: 0,08 €/τ.μ. για τους μη στεγασμένους χώρους όλων των χρήσεων και 0,11 €/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους όλων των χρήσεων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου.

Επίσης η Επιτροπή θα προτείνει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2014 να είναι τα ακόλουθα (πρόταση να μην μεταβληθούν ούτε αυτά):

Δ.Ε. Αλεξάνδρειας:

1,20 ευρώ / τμ για οικίες

1,75 ευρώ / τμ για καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους – βιομηχανίες – βιοτεχνίες

1,99 ευρώ / τμ για Super market

2,30 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες μέχρι 1000 τμ,

1,75 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ,

1,03 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ

Δ.Ε. Πλατέος

1,05 ευρώ / τμ για οικίες

1,75 ευρώ / τμ για καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους – βιομηχανίες – βιοτεχνίες

1,99 ευρώ / τμ για Super market

2,30 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες μέχρι 1000 τμ,

1,75 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ,

1,03 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ

Δ.Ε. Μελίκης

1,30 ευρώ / τμ για οικίες

1,88 ευρώ / τμ για καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους – βιομηχανίες – βιοτεχνίες

1,99 ευρώ / τμ για Super market

2,30 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες μέχρι 1000 τμ,

1,75 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ,

1,03 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ

Δ.Ε. Αντιγονιδών

1,05 ευρώ / τμ για οικίες

1,75 ευρώ / τμ για καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους – βιομηχανίες – βιοτεχνίες

1,99 ευρώ / τμ για Super market

2,30 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες μέχρι 1000 τμ,

1,75 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ,

1,03 ευρώ /τμ για Μεγάλους χώρους, βιομηχανίες – βιοτεχνίες από 1001 έως 6000 τμ