Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ02-2013

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 02-2013 που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης ή και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή και Κοινωνικών Επιστημών, με διάρκεια σύμβασης ένα έτος.

Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός δέκα (10) ημερών ξεκινώντας από την επομένη της ανάρτησης. Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου Αλεξάνδρειας (τηλ. 2333053442 κα Παπαδοπούλου Ανθή).

Στη συνέχεια ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην προκήρυξη:

kat1