Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: εκδόθηκαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αποχετευτικά

Εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν στα αποχετευτικά δίκτυα των οικισμών Κορυφής – Λιανοβεργίου και των οικισμών Κλειδιού – Πλατάνου – Τρικάλων και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση επί του περιεχομένου των φακέλων των Μελετών που έχουν εκδοθεί και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες από 07/10 έως και 07/11/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται……  τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.-Κ.Μ. Βασ. Όλγας 198 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313-319787 όπως και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331353659.

Από την άλλη, αναβλήθηκε τελικά η συζήτηση για παροχή γνωμοδότησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ειρηνούπολης (νυν Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας) που ήταν να γίνει κατά την τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου – την Πέμπτη που μας πέρασε.