Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από ιδιοκτήτης, νοικάρης! Για τα μάτια των “δανειστών” φυσικά…

slsandlsbΣύμφωνα με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το τίμημα που θα εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, θα μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους».

Στο πλαίσιο αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έγινε (σύμφωνα με όσα γράφονται σήμερα στον τύπο) και η …πώληση 28 ακινήτων του Δημοσίου έναντι 261,31 εκατομ. Ευρώ. Για τα ακίνητα αυτά προβλέπεται η επαναμίσθωσή τους (επί τη βάση του sale and lease back). Για τα ακίνητα που “αξιοποιούνται” δείτε ΕΔΩ, στο Ποντίκι. Τί είναι όμως με απλά ελληνικά το sale and lease back;

(Το SALE AND LEASE BACK εφευρέθηκε για τις επιχειρήσεις: δίνει την δυνατότητα σε αυτές να πουλήσουν σε μία εταιρεία leasing κάποιο ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους και στη συνέχεια να το μισθώσουν από αυτήν. Δηλαδή η εταιρεία leasing αγοράζει το πάγιο από τον πελάτη και τον εκμισθώνει πάλι σ΄αυτόν σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί – διάρκεια, μίσθωμα, πρόγραμμα αποπληρωμής κλπ.

Μετά το πέρας – εξόφληση της σύμβασης, το ακίνητο περιέρχεται ξανά στην κυριότητα της επιχείρησης που το πούλησε.

Όμως πότε συμφέρει πραγματικά; Σύμφωνα με τα της αγοράς, συμφέρει όταν ο πωλητής έχει υψηλό δείκτη παγιοποίησης, υψηλά κέρδη και ανάγκη αναδιάρθωσης του ισολογισμού τους. Αν εξαιρέσουμε τη συνολική αξία των πωληθέντων που φυσιολογικά είναι πολλαπλάσια της πραμγατικής τους αξίας, ισχύουν για το Ελληνικό Δημόσιο όλα τα παραπάνω μαζί;)