Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η έναρξη της συγκομιδής των ακτινιδίων ποικιλίας “HAYWARD”

kiwiΑπό τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ορίστηκε η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων ποικιλίας “HAYWARD” για την εμπορική περίοδο 2013-2014.

Οι παραγωγοί ακτινιδίων να προβαίνουν σε συγκομιδή του προϊόντος μετά την ορισθείσα στην απόφαση αυτή ημερομηνία και εφόσον έχει διασφαλισθεί ότι οι συγκομισμένοι καρποί είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης.