Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ σχετικά με κρούσμα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα

Με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς σε μικρή οικόσιτη εκμετάλλευση αιγοπροβάτων αποτελούμενης απόinprato έξι αιγοπρόβατα στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, το τμήμα Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην επιβολή των ακόλουθων μέτρων:

  1. Τη θανάτωση των έξι αιγοπροβάτων και του ενταφιασμού τους εντός του χώρου της εκμετάλλευσης, την καταστροφή των ζωοτροφών καθώς και τα χρησιμοποιούμενα από το ζώα σκεύη.
  2. Τον καθαρισμό και απολύμανση της εκμετάλλευσης.
  3. Τον ορισμό με κέντρο της εστίας της μολυσμένης εκμετάλλευσης μιας ζώνης προστασίας ακτίνας 3 χλμ και μιας ζώνης επιτήρησης με ακτίνα 10 χλμ.
  4. Όλες οι εκτροφές που περιλαμβάνονται εντός των ζωνών ελέγχονται για τυχόν παρουσία ασθενών ζώων και καταγράφονται.
  5. Στη ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χλμ όλα τα αιγοπρόβατα παραμένουν εντός της εγκατάστασης στους χώρους ενσταβλισμού τους εκτός εκείνων που πρόκειται να μεταφερθούν στο σφαγείο υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο για επείγουσα σφαγή. Στη ζώνη επιτήρησης ακτίνας 10χλμ τα αιγοπρόβατα απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δημόσιους δρόμους εκτός αν αυτά οδηγούνται σε βοσκοτόπους ή στα κτίρια ενσταβλισμού τους. Τα ζώα αυτά μπορούν να σφαγούν μόνο σε σφαγείο που βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης. Απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος αιγοπροβάτων από τη ζώνη αυτή.

Παράλληλα, πέραν των ανωτέρω μέτρων που εφαρμόζονται στις ζώνες, στα όρια της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ εφαρμόζει τα εξής απαγορευτικά μέτρα:

  • Απαγορεύεται η έξοδος από τον Νομό ζώντων ζώων, μή εδώδιμων προϊόντων αιγοπροβάτων, πχ. Δέρματα, καθώς και ειδών χορτονομής.
  • Απαγορεύονται οι αγοροπωλησίες αιγοπροβάτων σε όλη τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
  • Απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.
  • Επιτρέπεται η σφαγή των αιγοπροβάτων στο πλησιέστερο σφαγείο και μετά από άδεια της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων έχει σαν συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.