Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: δώδεκα θέσεις καθαριστών/στριών στα Γυμνάσια & Λύκεια του Δήμου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ’ αριθμό 27/17-09-2012 απόφασηdimarxeio alex1 του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δώδεκα (12) θέσεις καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-2014, στα παρακάτω Σχολεία αρμοδιότητάς της:

 • 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας Θέσεις 3
 • 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας Θέσεις 3
 • Γυμνάσιο – Λύκειο Πλατέος Θέση 1
 • Γυμνάσιο Καβασίλων Θέσεις 2
 • Γυμνάσιο Κορυφής Θέσεις 1
 • 1ο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Θέσεις 2

Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Eφορίας έτους 2013.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του Σχολείου (εφόσον υπάρχει)
 5. ΑΜΚΑ (Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης)
 6. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, από σήμερα, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη, τηλ. 2333350114).