Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, στις 13.00 στο Δημαρχείο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.dimarxeio alex1

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα παρακάτω εννέα θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή για τη διεξαγωγή διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο « ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ»

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης κατασκευής του έργου, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ΄ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ » (Α.Μ. 74/2013).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ » (Α.Μ. 35/2013).

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή του έργου αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας » (Α.Μ. 44/2013)

5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για «Μίσθωση μηχανήματος για καθαρισμό αρδευτικού στον οικ. Αγ. Τριάδος της ΔΕ Μελίκης».

6. Διάθεση πίστωσης για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια συσκευών σταθερής τηλεφωνίας για κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας».

8.Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης οργανικών  αποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας».

9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια : «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (όργανα άθλησης υπαίθριων χώρων)».