Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τρία επιβατικά οχήματα θέλει να προμηθευτεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας

auto137.999.99 ευρώ (ήτοι 12.666,66 ευρώ το ένα) θα κοστίσει στο Δήμο Αλεξάνδρειας η αγορά τριών επιβατικών οχημάτων, τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος για κάλυψη των αναγκών του. Η προμήθεια θα γίνει με διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο, στις 10/09/2013 και ώρα 9.30 π.µ. έως 10.30 π.µ., οπότε και λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.