Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

“Διπλή” θα είναι η συνεδρίαση της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί 2 συνεδριάσεις, μια τακτική που θα ξεκινήσει στις 20:00 (στην οποία έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 32 θέματα για συζήτηση) και μια έκτακτη που θα ξεκινήσει δυο ώρες νωρίτερα, στις 18:00.

Στην έκτακτη συνεδρίαση το θέμα είναι ένα και μοναδικό: “Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2012 καθώς και έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Αλεξάνδρειας”. Ένα σημαντικό σημείο στη ζωή κάθε Δήμου οι εγκρίσεις των ισολογισμών τους, αφού εκτός του οικονομικού ενδιαφέροντος συνήθως ακούγονται και πολλά.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα (αποτολμώντας μια πρόβλεψη αναφέρουμε πως θα γίνει πολλή συζήτηση στα θέματα 8, 11, 12 και 13):

1. Αναμορφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2013 –Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

2. Αποδοχή και απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών και κάλυψη δαπανών υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου-Αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2013

3. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου –Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2013

4. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου έτους 2013 καθώς και διάθεση της πίστωσης από τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2013

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Πραγκαλάκη Ευάγγελου για την επιστοφή ή μη Δ.Τ, Δ.Φ. και Τ.Α.Π.

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 9.625,82 ευρώ από τους Χρηματικούς Καταλόγους με α/α Α2002/016/2013 & Α2003/009/2013 του υπόχρεου «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ»

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2 της Πράξης « Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης (Πρώην) Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας» με κωδικό MIS 296204

8. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (A.M. 35/2011)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του τελικού τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου : «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΟΡΥΦΗΣ». (Α.Μ. 19/2013)

11. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

12. Γνωστοποίηση έγκρισης υπεργολαβίας κατά την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»

13. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ε.Σ.Δ.Α. Ο.Τ.Α. Ημαθίας για την πρόταση «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας»

14. Έκφραση γνώμης επί του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου τύπου Α΄- Β΄ και στάσιμου) για το έτος 2014

15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση της δημοτικής οικίας του τεως Δημοτικού Σχολείου Νεοχωροπούλου της Δ.Κ. Κορυφής

16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 27 καταστήμστος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’αριθ. 29 καταστήμστος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας

18. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας

19. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου

20. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Νησίου

21. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 100 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου

22. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 116 & 144 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Σχοινά Δήμου Αλεξάνδρειας

23. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρίου «Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

24. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Νεοκάστρου» προς ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

25. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Παλαιού Προδρόμου» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

26. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Συλλόγου Καπαδοκών Πλατέος “Ο ΒΑΡΑΣΟΣ” προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

27. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του «Πολιτιστικού Συλλόγου Καμποχωρίου Ημαθίας Μέγας Αλέξανδρος» προς ενίσχυση πολιτιστικής δραστηριότητας

28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου της Τ.Κ.Ξεχασμένης στον “Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κουλούρας” για προπονήσεις και αγώνες των τμημάτων του.

29. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου στον “Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κουλούρας” για προπονήσεις και αγώνες των τμημάτων του.

30. Έγκριση ή μη της αριθ. 75/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα: « Λήψη απόφασης για τροποποίηση προπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Νομικού Προσωπου»

31. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων κ.λ.π.

32. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο « Βελτίωση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης Δ.Κ. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας» στο πλαίσιο του μέτρου 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013