Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

oaedΗ πρώτη πρόσκληση αφορά 10.000 θέσεις 5μηνης πλήρους απασχόλησης

Στις 26 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των πρώτων αιτήσεων για προσλήψεις σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η πρώτη από τις τέσσερις δημόσιες προσκλήσεις που εκδόθηκε αφορά στη δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για αποφοίτους ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα 5 μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει στις 11-10-2013 στις 12.00 το μεσημέρι.

Δικαίωμα εγγραφής για πρόσληψη σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν… …  οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
– Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η εγγραφή γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).