Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μια έκπληξη στο βιβλίο της γλώσσας της γ’ δημοτικού

vivl3dΜια έκπληξη περιμένει τους μικρούς μαθητές της γ’ δημοτικού, όταν ανοίξουν το βιβλίο που τους έχει διανεμηθεί.

Μια αναφορά σε ένα σχολείο της περιοχής μας, στο δημοτικό σχολείο των Τρικάλων. Στη σελίδα 18 του βιβλίου γίνεται αναφορά στο δημοτικό σχολείο των Τρικάλων και παρουσίαση της ιστοσελίδας του (όπως ήταν), ενώ στις επόμενες σελίδες υπάρχουν και ασκήσεις για τους μικρούς μαθητές που σχετίζονται με την παρουσίαση της πρώτης σελίδας της συγκεκριμένης ενότητας.