Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Καταργούνται 20 φορείς του Δημοσίου

uff_stampΠρος κατάργηση οδεύουν 20 φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Οι αρμοδιότητες ορισμένων θα μεταφερθούν σε άλλους ενώ κάποιοι θα συγχωνευτούν με άλλους. Οι εργαζόμενοι στους φορείς αυτούς (7 είναι ΝΠΔΔ και 13 είναι ΝΠΙΔ) θα απολυθούν και θα αποζημιωθούν κανονικά:

Οι φορείς που καταργούνται είναι οι παρακάτω:
– Το Εθνικό Τυπογραφείο. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
– Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ), τα οποία συγχωνεύονται σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
– Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
– Το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών. Μετατρέπεται σε εργαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ.
– Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών. Μετατρέπεται σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
– Οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ), τηςΘεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) και των Ιωαννίνων (ΟΡΘΙ). Οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στο Τμήμα Ρυθμιστικών Σχεδίων και Οικιστικών Συνόλων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ.
– Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής.
– Η Κεντρική Αγορά Πατρών. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
– Ο Οργανισμός Κωπαΐδας. Οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
– Το Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Ο Γέρος του Μωριά, με έδρα την Τρίπολη.
– Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, με έδρα το Μεσολόγγι.
– Το Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΝΠΙΔ, με έδρα την Αθήνα.
– Η Ανώνυμη Εταιρεία Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας ΑΕ, με έδρα την Αθήνα.
– Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγχωνεύονται στον ΕΦΑΕΤ(Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας).