Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 39, 2013)

Εξικνούμαιlibri3

ρ. αμτβ. αποθ. {εξικνείσαι…. μόνο σε ενεστώτα και παρατατικό}

(αρχαιοπρ.) καταλήγω, φθάνω, έχω ως όριο: “ … όλη των η διανοητική ακτίς εξικνείται μέχρι του πόκερ και μιας συζητήσεως [….] δια το βύσσινον το οποίον απέτυχε…” (Στρατής Μυριβήλης).

σχόλιο: λ. αποθετικός

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β” έκδοση, Γ” ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 630