Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 37, 2013)

Φληνάφημα (το) {φληναφήμ-ατος | -ατα, – άτων}

(λογ. συνήθ. στον πληθ.) λόγος χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ΣΥΝ. Μωρολογία, σαχλαμάρα – φληναφώ ρ. (αρχ).

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β” έκδοση, Γ” ανατύπωση (2006), σελίδα 1890