Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΠΑ.Λ Αλεξάνδρειας: ξεκίνησαν από 2/9 οι εγγραφές

epalalexandriaΓια Νέες και Νέους, ηλικίας από 15 ετών που δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση (ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ)

Απολυτήριο & Πτυχίο Επιπέδου ΙΙΙ – Δυνατότητα Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Συνέχιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι κατά το Σχολικό Έτος 2013-14 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (Μηχανικοί Αυτοκινήτου)
  • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγοι)
  • Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ (Τεχνικοί Η/Υ)
  • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (Βοηθοί Λογιστές-Γραμματεία)
  • Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας
  • Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού (Ψυκτικοί)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου
  • στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β΄ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ)
  • στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ)
  • στην Β΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας κλπ.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Δωρεάν Δημόσια Εκπαίδευση – Χωρίς όριο ηλικίας – Μειωμένο εισιτήριο για Αστική και Υπεραστική συγκοινωνία (χορήγηση ΠΑΣΟ) – Πρακτική Άσκηση – Αναβολή Στρατού

Εγγραφές: από την 2/9/2013 έως 20/9/2013