Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΛΓΑ: παράταση στην ημερομηνία παραλαβής εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας του 2012

elgaΑπό τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώθηκε σήμερα πως παρατείνεται ο χρόνος παραλαβής των εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2012 (αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, αντιχαλαζικά δίχτυα και συνδυαστικών με αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες).

Έτσι, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των παραπάνω εγκαταστάσεων παρατείνεται έως τις 28-02-2014. Υπενθυμίζεται ότι με την αρχική απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΑ προβλεπόταν ως καταληκτική ημερομηνία η 30-09-2013.