Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΒΖ: από 10 Οκτωβρίου η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων αγοραστών

Έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, οι υποψήφιοι επενδυτές για την εξαγορά του 82,33% της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) θα πρέπει να υποβάλουν στους συμβούλους πώλησης (Eurobank Equities και Deloitte) στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά τους, τη μετοχική τους σύνθεση, τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας διετίας κ.α ώστε να αξιολογηθούν από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και τους συμβούλους και να επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Οι επιλεγέντες θα λάβουν πρόσθετη πληροφόρηση για την εταιρεία, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Due Dilligence πριν υποβάλουν τη δεσμευτική τους προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου ο Ειδικός Εκκαθαριστής ανακοίνωσε την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου του 2013.

Η ΕΒΖ κατέγραψε ζημιές και μείωση πωλήσεων τη δωδεκάμηνη χρήση 1/7/2012 -30/6/2013. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 228,35 εκατ. ευρω (-0,27%) και το τελικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά 10,73 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,96 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και με προβλέψεις για ενδεχόμενες απομειώσεις απαιτήσεων.

Το Βήμα