Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γυμνάσιο Πλατέος και εργατικές κατοικίες: μια απλή σκέψη (μπορεί και λανθασμένη…)

SV400523Στη φωτογραφία δίπλα υπάρχουν 2 σημεία στο Πλατύ: επάνω το Γυμνάσιο – Λύκειο (ας επικεντρωθούμε στο Γυμνάσιο) και κάτω οι εργατικές κατοικίες (τα παραχωρητήρια θα δοθούν αύριο το πρωί).

Υπάρχει περίπτωση αυτά τα δυο να μην έχουν την οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους; Γιατί όταν θα αρχίσει να κατοικείται ο οικισμός θα δημιουργηθεί η ανάγκη τα παιδιά αυτών που θα μείνουν στα σπίτια (όχι όλων, δεν θα έχουν όλοι παιδιά του Γυμνασίου) να πάνε σε σχολείο. Δηλαδή, ο αριθμός των παιδιών που ήδη είναι εγγεγραμμένα στο Γυμνάσιο πιθανόν να αυξηθεί. Σωστά; Σωστά! Υπάρχει λοιπόν σύνδεση του ενός πράγματος με το άλλο ή όχι;