Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

“Αλεξανδρινή Γη” – 3η παράταση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα

alexandrinighΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αλεξανδρινή Γη» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380418] «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», η οποία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/νες (κατοίκους του Δήμου Αλεξάνδρειας ή Δήμου Πέλλας ή Δήμου Σκύδρας) που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, για την 3η Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και την Tρίτη 17/09/2013.

Στο συγκεκριμένο έργο θα επιλεγούν 110 ωφελούμενοι (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες ή Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ), με σκοπό την προετοιμασία, την κατάλληλη αναβάθμιση των προσόντων τους, την υποστήριξη και την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα της σύμπραξης “ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ” www.alexandrinigi.gr