Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: ανακοινώθηκαν τα ονόματα 13 ατόμων που προσλαμβάνονται από τον ΟΠΑΚΜ

dimarxeio alex1Από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προσληφθέντων για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του (με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών). Όσοι προσλαμβάνονται θα εργαστούν από 16 Σεπτεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου 2013.

Προσελήφθησαν οι παρακάτω:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα
1 Λιάππη Ουρανία Ευάγγελος ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων
2 Κωστοπούλου Αθηνά Θωμάς ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων
3 Κωσταρέλη Γεωργία Αργύριος ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων
4 Μπρίτσκου Σοφία Γεώργιος ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων
5 Δημοσκή Ελένη Πρόδρομος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων
6 Λαζαράκη Κωνσταντίνα Δημήτριος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων
7 Τολιοπούλου Αναστασία Κωνσταντίνος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων
8 Μακατουνάκη Αντωνία Γεώργιος ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων
9 Παπαδημητρίου Απόστολος Βασίλειος ΔΕ 32 Μαγείρων
10 Τσαπουρλιάνος Απόστολος Βασίλειος ΔΕ 32 Μαγείρων
11 Μάμτσιου Αναστασία Αντώνιος ΥΕ 16 Καθαριστριών
12 Κεφάλα Αικατερίνη Νικόλαος ΥΕ 16 Καθαριστριών
13 Σίψια Βασιλική Ιωάννης ΥΕ 16 Καθαριστριών