Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει για τον προϋπολογισμό του 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, στις 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.
Η συνεδρίαση στην ουσία της θα είναι διπλή: μια τακτική, με τα θέματα που θα δείτε παρακάτω, και μια έκτακτη (προγραμματισμένη στις 19.30 – προφανώς για αυτό το λόγο τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι ελάχιστα σε σχέση με άλλες φορές).

Για την έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα είναι 2 και σημαντικότατα:
1.Ψήφιση ή μη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2013.
2.Ψήφιση ή μη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2013.

Τα 15 θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα (ενώ φαίνεται πως θα πέσει “ψαλίδι” στα ήδη μειωμένα έξοδα των τοπικής και δημοτικής κοινότητας):

 1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος.
 2. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
 3. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Aγκαθιάς Δ.Ε. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας
 4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος του αριθ. 7 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
 5. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 27 και 39 & 40 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας
 6. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος
 7. Λήψη απόφασης:
α) για την έγκριση ή μη ανανέωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΣΔΑ ΟΤΑ Νομού Ημαθίας και του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας, έτους 2013» και
β) για τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών οικισμών Παλαιόχωρας Τ.Δ. Κορυφής και Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου» Α.Μ. 305/2009 της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας του πρώην Δήμου Πλατέος
 2. Έγκριση ή μη της αριθ. 105/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α με τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προυπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. oικονομικού έτους 2012»
 3. Έγκριση ή μη της αριθ. 91/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης ή μη για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Νομικού Προσώπου»
 4. Έγκριση ή μη της αριθ. 100/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης ή μη για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012»
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό προσώπων που θα υπογράφουν τις επιταγές του Δήμου
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
 8. Ψήφιση ή μη του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας, έτους 2013 (σχετική η αριθ. 02/2012 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)