Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012, στη μια μετά το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με 12 θέματα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.
1. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας “ Ολοκληρωμένες εφαρμογές διαδικτύου και βάσεων δεδομένων – DOTSOFT Ο.Ε. ” κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την Πράξη “ Διαδικτυακή Πύλη πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας  ” και β) έγκριση ή μη 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
2. Λήψη απόφασης για :

Α. Την έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης “ Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας”
Β. Την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών “ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.” και “Camelino – Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ”
Γ. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τα πακέτα: Α΄,Β΄,Ε΄,Ζ΄,Θ΄ στην εταιρεία “ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. ”
Δ. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τα πακέτα ΙΑ΄,Δ΄, Γ΄ στην εταιρεία “ Camelino – Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ ”
E. Tην εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ” (Α.Μ. 76/2012).
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ”. 
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας.
8. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για “ Λοιπό εξοπλισμό” (Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για το Κοινοτικό κατάστημα Αράχου του Δήμου Αλεξάνδρειας).
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση εταιρειών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας).
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση δύο σχολικών φυλάκων).
11. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για αγορά αγροτικού ακινήτου για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΥ “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ”.
12. Γνωμοδότηση για τη λήψη απόφασης:
Α. Επί της ένστασης της εταιρείας “ KGS DEVELOPMENT A.E.” κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Β. την έγκριση ή του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της πράξης “ Ενεργειακός Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης Εξοικονομώ πρώην Δήμου Πλατέος και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ”
Γ. τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών.