Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δωρεάν δικαστική συνδρομή σε υπερχρεωμένους καταναλωτές (από ΕΚΠΟΙΖΩ και Νέο ΙΝΚΑ)

σε πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών, που διαμένουν εντός Αττικής.
Και ένα τρομακτικό νούμερο: υπολογίζεται πως περίπου το 30% των υπερχρεωμένων οφειλετών αντιμετωπίζουν τον βάσιμο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους!!

Την έναρξη προγράμματος δωρεάν δικαστικής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές, που διαμένουν στην Αττική και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο, ανακοίνωσαν η Ένωση Καταναλωτών- Η Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και το Νέο ΙΝΚΑ σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τη σύμπραξη των ενώσεων καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και Νέο ΙΝΚΑ και αφορά στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών, μετά την αποτυχία της εξωδικαστικής προσπάθειας, μέχρι την κατάθεση αίτησης (δικογράφου) στο Ειρηνοδικείο και κοινοποίησή της“, δήλωσε η γενική διευθύντρια της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότησή του γίνεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Αττική” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να επανενταχθούν στην ενεργό κοινωνική και οικονομική δράση, κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους“, τόνισαν εκπρόσωποι από τις δύο καταναλωτικές ενώσεις. Υπογράμμισαν επίσης ότι, λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού, το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών, που διαμένουν εντός Αττικής.
Τα κριτήρια επιλογής, όπως δήλωσαν, είναι αυστηρά προκαθορισμένα και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Πρόσθεσαν επίσης ότι τα κριτήρια είναι οικονομικά και κοινωνικά και ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πρώτη κατοικία, στους άπορους, τους μακροχρόνια άνεργους, σε άτομα με εξαιρετικά χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, καθώς και σε “ευπαθείς” κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με προβλήματα υγείας, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η κα Καλαποθαράκου τόνισε ότι, εν μέσω της τρέχουσας δυσμενούς περιόδου που διανύει η χώρα, ολοένα και περισσότερα άτομα, που ανήκουν στις “ευπαθείς” κοινωνικές ομάδες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο κόστος της δικαστικής διαδικασίας, με συνέπεια να αποκλείονται εκ των πραγμάτων από τον εν λόγω Νόμο και να αντιμετωπίζουν τον βάσιμο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους και περιθωριοποίησης (ποσοστό, που αποτιμάται στο 30% των οφειλετών κατά προσέγγιση).