Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει – μεταξύ άλλων – το πρώτο θέμα που έρχεται για συζήτηση!
Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19:00. Σύμφωνα με την αριθ. 19/40462/01-11-2012 πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κα. Όλγα Μοσχοπούλου, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί 52 θέματα, ως εξής:
 1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων-εισηγήσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ημαθίας, για τη μεταβολή των Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2013-2014.
 2. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2013.
 3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2013.
 4. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2013.
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2013.

 6. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2013.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2013.
 8. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2013.
 9. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2013.
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2013.
 11. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2013.
 12. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2013.
 13. Έγκριση ή μη του απολογισμού του καταργημένου Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Αλεξάνδρειας», για το οικονομικό έτος 2011.
 14. Έγκριση ή μη του απολογισμού του καταργημένου Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας», για το οικονομικό έτος 2010 και αποδοχή των οφειλών του από το Δήμο-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 15. Έγκριση ή μη του απολογισμού του καταργημένου Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας», για το οικονομικό έτος 2011.
 16. Έγκριση ή μη του απολογισμού του καταργημένου Νομικού προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος», για το οικονομικό έτος 2011.
 17. Λήψη απόφασης για την μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων στο Δήμο – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 18. Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 19. Λήψη απόφασης για τη ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 για κατάθεση στεφάνων.
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
 21. Υποβολή έκθεσης εσόδων -εξόδων γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.
 22. Εγγραφή του Δήμου, ως συνδρομητή στην τράπεζα πληροφοριών «Δομική Ενημέρωσης Α.Ε.» για το έτος 2012.
 23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Nikolli Majlinda.
 24. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ της Shehu Alketa του Arif.
 25. Έγκριση ή μη της αριθ. 60/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», με θέμα: “Έγκριση απολογισμών Νομικών Προσώπων: ΚΑΠΗ Δήμου Αλεξάνδρειας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αλεξάνδρειας, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σταυρού, Δημοτικός Παιδικός Πλατέος, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Μελίκης, από 01-01-2011 έως 17-05-2011”.
 26. Έγκριση ή μη της αριθ. 61/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», με θέμα: “Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», από 17-5-2011 έως 31-12-2011”.
 27. Έγκριση ή μη της αριθ. 91/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», με θέμα: “Λήψη απόφασης ή μη για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Νομικού Προσώπου”.
 28. Υποβολή απολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Τρικάλων» (A.M. 179/2010).
 30. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου» (A.M. 31/2011).
 31. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων και Κατασκευή Πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Δ. Πλατέος» (A.M. 160/2010).
 32. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Δ. Λιανοβεργίου» (A.M. 202/2010).
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση στο Νησί» (A.M. 89/2010).
 34. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Νεοχωρίου» (A.M. 219/2010).
 35. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις Τ.Δ. Κλειδίου» (A.M. 176/2010).
 36. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις τομών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (A.M. 126/2010).
 37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων και Πεζοδρομήσεις στα Τοπικά Διαμερίσματα του πρώην Δήμου Πλατέος» (Α.Μ. 200/2010).
 38. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις πεζοδρομίων τοπικών διαμερισμάτων πρώην Δήμου Πλατέος» (A.M. 173/2010).
 39. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας» (A.M. 35/2011).
 40. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση πλακιδίων στην παιδική πισίνα» (A.M. ΤΥΔΚ 264/2010).
 41. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης χώρου στάθμευσης νεκροταφείων Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας» (A.M. 10/2011).
 42. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. κατά ένα (1) στύλο και τοποθέτηση ισάριθμου Φ.Σ. στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων.
 43. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. κατά δύο (2) νέους στύλους και τοποθέτηση ισάριθμων Φ.Σ. στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας.
 44. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. κατά ένα (1) στύλο και τοποθέτηση ισάριθμου Φ.Σ. στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος.
 45. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. κατά ένα (1) στύλο και τοποθέτηση ισάριθμου Φ.Σ. στην Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς.
 46. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. κατά τριών (3) νέων στύλων και τοποθέτηση δύο (2) Φ.Σ. στην Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης.
 47. Επέκταση δικτύου Χ.Τ. κατά ένα (1) στύλο και τοποθέτηση ισάριθμου Φ.Σ. στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων.
 48. Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης του υπ΄αριθ.436 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας.
 49. Λήψη απόφασης για την καταρχήν παραχώρηση με εκμίσθωση τεσσάρων (4) στρεμμάτων από το τεμάχιο Νο 1038 του αγροκτήματος Τρικάλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 50. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση της γηπεδικής εγκατάστασης της Τ.Κ. Καβασίλων στην Αθλητική Ένωση Αλεξάνδρειας για προπονήσεις της ομάδας της.
 51. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας στον Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρειας (τμήμα στίβου), για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2012 έως Αύγουστο 2013.
 52. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της «ΕΥΖΗΝ Α.Ε.» για παραχώρηση χώρου στην Αλεξάνδρεια στις 20 Νοεμβρίου 2012.