Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συντάξεις: καταβολή για όλους την ίδια ημέρα

Μέσα στο σχεδιασμό για τις συντάξεις υπάρχει και κάτι που σχετίζεται με τον χρόνο καταβολής τους: δρομολογείται όλες οι συντάξεις, όλων των ταμείων, όλων των κλάδων να καταβάλλονται μια συγκεκριμένη ημέρα και μάλιστα αυτή θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.