Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με επτά θέματα Ημαθιώτικου (ειδικού και γενικότερου) ενδιαφέροντος συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 13.00.
Συγκεκριμένα τα θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
-Τροποποίηση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2012 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.). (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
– 1η Τροποποίηση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2012: α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) ΤΕΟ. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
– Παράταση συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 για την Π.Ε Ημαθίας
– Μεταβιβάσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Ημαθίας. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
– Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2323/1995 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3377/ 2005 και του άρθρου 12 του Ν. 3557/ 2007. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
– Μετατροπή της με αριθ. 370/1991 άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
– Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών – Είδη Κυλικείου σε συγγενή λόγω αιφνίδιου θανάτου του δικαιούχου. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
Σε όλα τα θέματα εισηγητής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κ. Καραπαναγιωτίδης.