Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κουνούπια και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: σύσταση φορέα για την καταπολέμηση τους

Η σύσταση ενιαίου φορέα για την καταπολέμηση κουνουπιών σε περιφερειακό επίπεδο, υπό την εποπτεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους, αποφασίστηκε στη σύσκεψη για το θέμα, που συγκλήθηκε χθες Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης Απ. Τζιτζικώστας, Ημαθίας Κ. Καραπαναγιωτίδης, Πιερίας Σ. Μαυρίδου, Κιλκίς Χ. Γκουντενούδης, Σερρών Ι. Μωϋσιάδης, εκπρόσωποι των Αντιπεριφερειαρχών Χαλκιδικής και Πέλλας, οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυξης Ε. Φωτόπουλος και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δ. Ευθυμιάδης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΚΜ Δ. Λευκόπουλος, εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι και υπηρεσιακοί παράγοντες των Διευθύνσεων Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ, παρουσία του Παναγιώτη Ψωμιάδη.
«Μια ψυχή, ένα σώμα, ένα ενιαίο πρόγραμμα, γιατί τα κουνούπια δεν γνωρίζουν σύνορα» είναι η φιλοσοφία της συγκρότησης του ενιαίου φορέα καταπολέμησης κουνουπιών, με στόχο τη διαφάνεια και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, τον οποίο υποστήριξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στη σύσκεψη, εντοπίζοντας τα επιμέρους ζητήματα για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της στην καταπολέμηση των κουνουπιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΚΜ Γ. Γιουφτσίδης, ο οποίος μίλησε για τις αλλαγές που χρειάζονται προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Τα κουνούπια απαιτούν απόλυτη εξειδίκευση και ενημέρωση, αλλά και την αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο αντιμετώπισης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αλλάξει μεθοδευμένα το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών».
Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μίλησαν για τις σοβαρές καθυστερήσεις στην έως τώρα έγκριση των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που οδηγούσαν στην καθυστερημένη υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, καθώς και στην αδυναμία πολλών δήμων να καταβάλουν την οικονομική συμμετοχή τους στα σχετικά προγράμματα. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει η έγκαιρη χαρτογράφηση των εστιών των κουνουπιών για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, ώστε να επιτευχθεί η συνδυασμένη και συνολική αντιμετώπιση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε επίπεδο Περιφέρειας. «Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να δίνει στις Περιφέρειες τις αρμοδιότητες για το σχεδιασμό των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών, τη στιγμή που οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθυστερούν, ενώ το Υπουργείο υποδεικνύει μία μόνο μέθοδο, την προνυμφοκτονία, όταν χρειάζεται συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας», παρατήρησε ο αρμόδιος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ Σ. Κουρτίδης. Επιπλέον, ο κ. Κουρτίδης τόνισε την ανάγκη να διευρυνθούν οι επιλογές στα προτεινόμενα βιοκτόνα φάρμακα, να ενταθούν τα εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων καταπολέμησης και να επιμορφωθούν τα υπηρεσιακά κλιμάκια ελέγχου της ΠΚΜ, ώστε ο έλεγχος των προγραμμάτων να είναι αποτελεσματικός.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης η διοργάνωση συνεδρίου για το θέμα με ειδικούς επιστήμονες και η σύσταση ειδικής επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας της ΠΚΜ και υπηρεσιακών παραγόντων, η οποία θα συγκληθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα για τη συγκρότηση ενιαίου φορέα καταπολέμησης των κουνουπιών.