Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Και ξεκαθάρισμα στην εκπαίδευση!

Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16 παρ.5 : H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.

Αυτά ορίζει το ισχύον Σύνταγμα.
Άρα, μήπως η εξίσωση των 3ετών Κολεγίων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια άμεση αμφισβήτηση του παραπάνω; 

απ’ ότι φαίνεται, πήραν σβάρνα τα πάντα, αφού “δεν περνάει” τίποτε από τη Βουλή…