Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η Επιτροπεία θέλει να έχει λόγο και στις τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιηθούν


Υπό στενή εποπτεία θα βρίσκονται οι διοικήσεις των τραπεζών από επιτρόπους που θα τοποθετηθούν από κοινού από το ελληνικό Δημόσιο και από την τρόικα. Η τοποθέτηση, μάλιστα, των επιτρόπων, θα τελεί υπό την τελική έγκριση της τρόικας. Το νέο Μνημόνιο αναφέρεται ρητά στις υποχρεώσεις τις οποίες θα αναλαμβάνουν οι τράπεζες που θα ανακεφαλαιοποιούνται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και στις αρμοδιότητες των επιτρόπων που θα τοποθετούνται για να παρακολουθούν τις λειτουργίες και τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους.