Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Άσχημες οσμές…

…εσχάτως και το σίγουρο είναι ότι ήδη πολλοί ανησυχούν.

(η αναφορά σχετίζεται με δυσοσμία που εκλύεται όχι από βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά από …γραφεία).