Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εφορίες: τι προτείνεται στο πόρισμα για Αλεξάνδρεια και Νάουσα

Στα 50.484 ευρώ υπολογίζεται το ετήσιο όφελος από το κλείσιμο των 2 ΔΟΥ της Ημαθίας.

Σύμφωνα με πόρισμα-πρόταση ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση των ΔΟΥ αναμένεται να δημιουργηθούν 99 Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε όλη τη χώρα, σε αντικατάσταση των ΔΟΥ οι οποίες θα κλείσουν.
Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους και μέχρι τη μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων των συγχωνευομένων ΔΟΥ (μέσω του νέου TAXIS), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων που θα δημιουργηθούν θα μπορούν να χορηγούν φορολογικά έντυπα, να αποδέχονται και να διεκπεραιώνουν φορολογικά αιτήματα, και να παραλαμβάνουν προσωρινά δηλώσεις ενώ θα δέχονται αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
Στην περιοχή μας προτείνεται να δημιουργηθούν ΚΕΦ στην Αλεξάνδρεια και στη Νάουσα (η ΔΟΥ Βέροιας παραμένει, όπως σας έχουμε γράψει εδώ και πολύ καιρό, αν και κάποιοι μέχρι τελευταία στιγμή διατυμπάνιζαν πως γράφαμε ότι μας κατέβαινε – δυστυχώς είχαμε δίκιο, λόγω καλής πληροφόρησης!).

Στο πόρισμα αυτό (που έβγαλε επιτροπή που συστήθηκε μετά από απόφαση του υπουργού Οικονομικών) για την Ημαθία προτείνονται αναλυτικά:

ΔΟΥ

ΕΣΟΔΑ  ΔΟΥ

(σε χιλ. €)

ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ    (σε χιλ. €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    (σε χιλ. €)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ

ΣΟΜΕΝΩΝ

% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

25.230

0

25.230

35.906

18,28%

ΒΕΡΟΙΑΣ

86.911

12.098

99.009

75.623

62,96%

ΝΑΟΥΣΑΣ

25.899

0

25.899

32.742

18,76%

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

138.040

12.098

150.138

144.270

100%

Η Βέροια αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.
ΔΟΥ Βέροιας:
ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΑΛ

ΛΗΛΟΙ

ΩΦΕΛΙΜΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ (€)

ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*

ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ (€)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

17

Ιδιόκτητο

ΒΕΡΟΙΑΣ

77

770 τ.μ.

4.850

ΝΑΟΥΣΑΣ

15

300 τ.μ.

Ιδιόκτητο

* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ
Η ΔΟΥ Βέροιας στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Βέροιας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, πλην αρχείων και επιπλέον έχει λήξει η μίσθωση. Επιπλέον η Βέροια αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.
Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αλεξάνδρειας και Νάουσας στο κτίριο της ΔΟΥ Βέροιας.
Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου για την ενοποιημένη ΔΟΥ.
Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).
Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:
Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:
Διαρρύθμιση χώρων
Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)
Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
ΣΥΝΟΛΟ
5.000 €
23.000 €
14.000 €
42.000 €
Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:
Μισθώματα
Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)
Επιδόματα θέσεων ευθύνης
ΣΥΝΟΛΟ
0 €
2.057 €
2.150 €
4.207 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 10 μήνες.