Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της συμφωνίας με τη Siemens

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν το μη κερδοσκοπικό Σωματείο “Έλληνες Φορολογούμενοι”, μια Ανώνυμη Εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης και πέντε Έλληνες φορολογούμενοι ώστε να ακυρωθεί η σκανδαλώδης σύμβαση-διακανονισμός μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας Siemens.
Οι προσφεύγοντες θεωρούν ότι η συμβιβαστική συμφωνία είναι αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον, αλλά και ασύμβατη με το ελληνικό Σύνταγμα και ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να την ακυρώσει με διαδικασίες “εξπρές”.
Η προσφυγή αναφέρει ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, από την εικοσαετή παράνομη δραστηριότητα της Siemens στην Ελλάδα προκλήθηκε ζημία στο Δημόσιο ύψους άνω των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αντίθετα, επισημαίνεται στην αίτηση ακύρωσης, η επίμαχη συμφωνία απάλλαξε παντελώς την εταιρεία από την υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού, ενώ το Δημόσιο παραιτήθηκε των αξιώσεων του και συμβιβάστηκε με την καταβολή μόνο του ποσού των 90 εκατομμυρίων ευρώ, και μάλιστα σε βάθος πενταετίας, καθώς και τον συμψηφισμό οφειλής του Δημοσίου προς αυτήν ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ (προβλέπονται και άλλοι δευτερευούσης σημασίας όροι, όπως είναι επιτροπή εποπτείας).
Παράλληλα, σημειώνεται στην προσφυγή ότι παραβιάζονται…
…οι συνταγματικές αρχές της νομιμότητας, του κράτους δικαίου, της καλής πίστης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη απέναντι στο κράτος, της ισότητας και του άρθρου 106 του Συντάγματος που ορίζει ότι “η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας”.
Σε άλλο σημείο της προσφυγής του, το Σωματείο τονίζει ότι “η απαλλαγή της εταιρείας Siemens από την οποιαδήποτε αστική και διοικητική ευθύνη, ακόμη και για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, δεν συνάδει με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά και την συνταγματική αρχή ότι το κράτος αποτελεί εγγυητή της νομιμότητας και του δικαίου“.