Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Από το Δήμο γνωστοποιήθηκε ο εγκριθείς Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου που ο Δήμος θέλει να λειτουργήσει. Με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου, όπως ο σκοπός της ίδρυσης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η έδρα, τα κτήρια και οι χώροι, οι παροχές και γενικότερα οι λεπτομέρειες που θα διέπουν τη λειτουργία του. Τον Κανονισμό μπορείτε να τον διαβάσετε ΕΔΩ, στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.