Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκινάμε από σήμερα τα ληγμένα (και επίσημα!)

Από σήμερα θα μπορούν τα σούπερ μάρκετ να πωλούν – ΝΟΜΙΜΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ – ληγμένα τρόφιμα, αφού με αγορανομική διάταξη πλέον θα επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας, ενώ τα τρόφιμα θα πωλούνται μέχρι και στο 1/3 της αρχικής τους τιμής. Στα προϊόντα αυτά δεν συγκαταλέγονται τα τρόφιμα που αλλοιώνονται μετά την ημερομηνία λήξης (π.χ.γάλα, γιαούρτι).
Σύμφωνα με τη διάταξη, τα ληγμένα θα μπορούν να βρίσκονται στα ράφια, ψυγεία κλπ κλπ:
-για μία εβδομάδα επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα (ας πούμε όταν γράφει “ανάλωση έως 15/10”)
-για έναν μήνα επιπλέον, στην περίπτωση των προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα, δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους (δηλαδή όταν γράφει “ανάλωση έως 10/2012” ή “10/12)
-για τρεις μήνες επιπλέον, στην περίπτωση των προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα, δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους (δηλαδή όταν γράφει “ανάλωση έως 2012”).