Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έξι θέσεις καθαριστριών σε 4 Γυμνάσια του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με βάση απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου προχωρά στην προκήρυξη έξι θέσεων καθαριστριών για 4 σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την Σχολική χρονιά 2012-2013.
Τα σχολεία είναι τα ακόλουθα: 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας (2 θέσεις), 1ο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Αλεξάνδρειας (2 θέσεις), Γυμνάσιο Κορυφής (1 θέση) και Γυμνάσιο Καβασίλων (1 θέση).
Όπως ανακοινώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:
1. Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει μοναδική αίτηση στο [Χ σχολείο] και δεν υπέβαλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας).
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2012.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στους Δντές των Σχολείων από την Παρασκευή  05 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 κι ώρα 11:00.