Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

199 δις ευρώ σε 2 χρόνια

Τελικά, αν όντως είναι αλήθεια αυτό που τις τελευταίες ημέρες λέγεται, πως δηλαδή μπήκαν στη χώρα 199 δις ευρώ (!!!) την περίοδο 2010-2011, τότε τι να πει κανείς;
Και φυσικά από αυτά τα 199 ζήτημα θα είναι αν τα 9 θα γίνουν πραγματικές επενδύσεις.
Τα υπόλοιπα 190 πάνε για …ιερό σκοπό!