Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόσληψη 40 καθαριστριών για τα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας


Το διοικητικό συμβούλιο της πρωτοβάθμιας δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας στην συνεδρίαση της Παρασκευής αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα θέσεων καθαριστριών για τα αντίστοιχα σχολεία και με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Επίσης αποφασίστηκε ο ορισμός των αντίστοιχων επιτροπών για κάθε σχολείο ή νηπιαγωγείο οι οποίες θα αποτελούνται από τον πρόεδρο και αντιδήμαρχο κ. Γρηγόρη Στεργιόπουλο, τον σύμβουλο της σχολικής επιτροπής κ. Στάθη Γεωργιάδη και τον διευθυντή του κάθε Δημοτικού Σχολείου