Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΟΓΑ: ξεκινά αύριο το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων

Δείτε και τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία

Από τον ΟΓΑ έγινε γνωστό πως στο πλαίσιο των δράσεων της Αγροτικής Εστίας ξεκινάει αύριο Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 το πρόγραμμα Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων απευθύνεται σε 300.000 άτομα.
Οι (ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι) δικαιούχοι δωρεάν παροχής βιβλίων θα απευθύνονται στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία προκειμένου να κάνουν χρήση της παροχής και να λαμβάνουν τα βιβλία.
Τα δωρεάν βιβλία που μπορούν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι
– μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου,
– φροντιστηριακά,
– σχολικά βοηθήματα ή
– άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήματα
Η αξία της παροχής είναι ίση με 20.00 € και αντιστοιχεί στην τιμή του βιβλίου αφού αφαιρεθεί η έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης επί του βιβλίου τιμής λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογισμένης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας επιδότησης, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος.
Η παροχή δωρεάν βιβλίων είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει προσωπικά για τον δικαιούχο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα άτομα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η αγορά των βιβλίων μπορεί να γίνει από:
Α) τον ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένο, ο οποίος υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ή
Β) το/τη σύζυγο, προσκομίζοντας την αστυνομική Ταυτότητα της/του άμεσα
ασφαλισμένου
Γ) τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, το οποίο θα έχει μαζί την Αστυνομική ταυτότητα
του άμεσα ασφαλισμένου.
Οι ανωτέρω θα μπορούν να παραλάβουν τα βιβλία για όλα τα μέλη της οικογένειας που
έχουν κληρωθεί μαζί με τον άμεσα ασφαλισμένο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να
προσέρχονται στο βιβλιοπωλείο με την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του άμεσα
ασφαλισμένου, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν και τους ΑΜΚΑ όλων των δικαιούχων
της οικογένειας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων, μπορούν να κάνουν χρήση των Δελτίων Αγοράς Βιβλίων μέχρι 31-12-2012.

Τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ, στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (επιλέξτε την Π.Ε. της κατοικίας σας).