Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μακάρι να κάνουν κάτι, θα γλυτώσουμε από πολλά!

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (από τον τίτλο, ίσως να είναι και …πόνημα του Γιώργου) και επεσήμανε σε συνεδρίασή της ότι άμεσες προτεραιότητες είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η παροχή αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, έτσι ώστε να μην απαιτείται πλέον η φυσική τους παρουσία στις δημόσιες υπηρεσίες και οι υποθέσεις του να ολοκληρώνονται διαδικτυακά.
Μακάρι να γίνουν πραγματικότητα οι ελπίδες των συμμετεχόντων.
Μακάρι, γιατί το να αντιπαρατεθείς με το τέρας της γραφειοκρατείας είναι μεγάλη υπόθεση και απαιτείται τεράστια προσπάθεια. Γιατί πολλοί θα χάσουν πολλά προνόμια, πεσκέσια και άλλα παρόμοια. Μακάρι, μήπως και σωθεί και ο κόσμος και από τις ουρές και το ατελείωτο χάσιμο χρόνου για τα αυτονόητα σε άλλες χώρες.
Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες:

Πρώτον, για την παροχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και ειδικότερα υπηρεσιών που ολοκληρώνονται διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία του στη δημόσια διοίκηση.
Δεύτερον, για τη δημιουργία περιβάλλοντος πλήρους ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
Τρίτον, για τη διασφάλιση των υποδομών και των γενικότερων συνθηκών ψηφιακής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Για την υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής θα καταβληθεί προσπάθεια να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ως τις 14 Σεπτεμβρίου 2012 να έχει εκπονηθεί σαφές χρονοδιάγραμμα που θα προβλέπει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου.