Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Καθόλου τυχαία!

Δηλαδή πόσο τυχαία είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν τα 8 από τα 11,5 δις να προέρχονται από το στράγγισμα μισθών και συντάξεων;
Επίσης, είναι αλήθεια πως σε ορισμένους κλάδους (και υπό συγκεκριμένες συνθήκες) η αύξηση στο όριο συνταξιοδότησης δεν θα είναι μόλις 1 ή 2 χρόνια αλλά μπορεί να αγγίξει και τα πέντε;;